MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CEEX-MATNANTECH

Modulul I: Proiecte de Cercetare - Dezvoltare Complexe

Nanostiinte si Nanotehnologii, Materiale si Noi Procese de Productie

Faze electronice şi mecanisme de transport n (Ln,Ln)1-xAxMn1-yMyO3+d 

(Ln, Ln= pămnt rar,  A=Sr, Ca, Ba, Pb, K; M=Cu, Cr, Co, V, Sc)
 

Contract 84/2006

 Partenerii proiectului:

           Dr. Mihai Lozovan Director proiect, loz@phys-iasi.ro  

         Lector dr. Carmen Miţă Responsabil proiect, cmita@uaic.ro

Valoarea proiectului: 1.200.000 lei de la buget,

Obiectivele stiintifice ale proiectului:
  • 1)sinteza si stabilirea diagramei electronice de faza a unor noi manganiti de tip
  • (Ln,Ln)1-xAxMn1-yMyO3+d (Ln,Ln=pamant rar, A=Sr,Ca,Ba,Pb; M=Cu,Cr,Co,V,Sc)  
  • stabilirea corelatiei intre caracteristicile de transport, structura magnetica si compozitia de faze electronice.
Obiectivele tehnice ale proiectului:
  • stabilirea influentei adaosurilor de oxizi alcalini asupra compozitiei de faza a manganitilor,
  • proiectarea si obtinerea de manganiti magnetorezistivi sub forma de filme subtiri si materiale masive,
  •  realizarea si testarea unor modele experimentale de senzori de camp/temperatura pe baza de  manganiti de tip (Ln,Ln)1-xAxMn1-yMyO3+d, care sa lucreze intre 250 si 350 K.

FAZE ELECTRONICE SI MECANISME DE TRANSPORT

ETAPE, TERMENE ACTIVITATI REZULTATE HOME