METODE COMPUTATIONALE DE INALTA PERFORMANTA IN MODELAREA SI PROIECTAREA MATERIALELOR NANOMAGNETICE

Executia proiectului

		
		

Durata proiectului: 26 luni

		

Perioada desafasurarii lucrarilor: 01.08.2006 - 19.09.2008

		

Valoare totala (lei): 1 475 000

		
Proiectul a avut patru faze de lucru si o faza finala
		
Romania s-a aflat pe perioada derularii proiectului (septembrie 2006 - septembrie 2008) intr-o perioada de foarte intensa cooperare cu majoritatea tarilor europene si cu USA, unde cercetarea asupra materialelor nanomagnetice a cunoscut o continua si semnificativa dezvoltare. In aceste conditii s-au realizat numeroase contacte ale cercetatorilor romani participanti la proiect cu cercetatori din Comunitatea Europeana si din alte tari ale lumii, prin participari la manifestari stiintifice internationale din strainatate si din tara, cu participare internationala.

In cadrul acestor intalniri s-a evidentiat relevanta proiectului pentru nevoile si constrangerile actuale existente. Pe plan european, exista la momentul de inceput al acestui proiect (2006, Septembrie) o directie - in cadrul FP7, care are o tema apropiata de cea a proiectului ( sursa: MINOS EURONET (Micro-NanOSystem EUROpean NETwork) (http://www.minos-euro.net/index.htm) )

		

Pe parcursul executiei, s-a realizat coerenta succesiunii in timp a activitatilor. In cea mai mare masura respectarea suparapunerii pe schema de derulare a celor doi timpi a fost buna, o perturbare a survenit la inceputul anului 2008, cand a fost regandita activitatea desfasurarea pe urmatoarele 11 luni (ultimile doua etape) astfel incat aceeasi activitatile sa fie reprogramate pe o intindere de 8,6 luni. Nu au existat amanari pentru activitati si nici intreruperi ale activitatilor. Activitatile s-au desfasurat respectand diagrama de timp. Pentru succesiunea unor activitati, cum ar fi cele de diseminare de ex., acestea au fost armonizate cu nivelul actual al celorlalte activitati din perioada de timp specifica, fara probleme deosebite.

		

Proiectul nu si-a propus realizarea unui produs de orice natura, inclusiv informatica. In conformitate cu obiectivul general: Proiectarea virtuala a noi materialelor nanomagnetice cu ajutorul tehnicilor computationale de inalta performanta in cadrul proiectului au fost propuse si realizate un numar de: studii teoretice (8), sisteme (1), instrumentul informatic (1) care au necesitat activitati cu caracter practic, in laboratoarele partenerilor din consortiu.

Proiectul a abordat printr-o noua formula o problematica complexa si actuala a stiintelor, a fizicii magnetismului la scala nanometrica si a stiintelor materialelor, aceea a studiului proprietatilor magnetice in corelere cu conditiile de preparare a nanomaterialelor magnetice. Prin rezultatele sale, in cea mai mare masura publicate s-a demonstrat competitivitatea proiectului pentru integrarea in programe si proiecte de cercetare comune cu entitati similare la nivel international.

    PROGRAM CEEX - MATNANTECH -

Copyright © Yry